kiralik bahis sitesi bahis sitesi kirala bahis sistemleri kiralama hair transplant in turkey

ยืนหนึ่ง “กระแต” ธันย์ชนก ไชยศรีฮาด นักศึกษาสาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานบนเรือสำราญ ของบริษัท Dream Cruise

UploadImage
 

ถึงแม้ว่าสถานการณ์ โควิด-19 ยังส่อแววพ่นพิษต่อธุรกิจเรือสำราญอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่ไม่กระทบต่อความสามารถและความเก่งของนางสาว ธันย์ชนก ไชยศรีฮาด หรือพี่กระแต นักศึกษาสาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานบนเรือสำราญ ในตำแหน่ง Waitress  ของบริษัท Dream Cruise 
 
ซึ่งมีโอกาสได้พูดคุยกับนางสาวธันย์ชนก ไชยศรีฮาด ถึงความรู้สึกที่ได้เข้าไปทำงานบนเรือสำราญ เป็นความรู้สึกที่คุ้มค่าเพราะเป็นเป้าหมายที่สำคัญในการทำงาน คือการได้เข้าไปทำงานจริงๆบนเรือสำราญและการเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานบนเรือสำราญ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ๆระหว่างการทำงานบนเรือสำราญ ไม่ว่าจะเป็นการพบเจอผู้คนที่มีหลากหลายสัญชาติและการเรียนรู้วัฒนธรรมที่เป็นสากลมากขึ้น การแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆในการทำงาน และการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน และที่สำคัญเลยคือการได้ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆทั่วทุกมุมของโลก
 
ในส่วนของการทำงานในตำแหน่ง Waitress II ซึ่งในตำแหน่งนี้มีหน้าที่ในการให้บริการแก่แขกภายในห้องอาหาร จะมีอาหารที่หลากหลายสัญชาติ ได้แก่ อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น อาหารอินเดีย อาหารนานาชาติ อาหารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น ในการทำงานตำแหน่งนี้จะเน้นทักษะการบริการภายในห้องอาหารที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานสากล ความรู้เรื่องอาหารและเครื่องดื่มที่สำคัญ รวมไปถึงบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอก และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือใจที่รักในงานบริการของงานและในตำแหน่งที่ทำ ที่เรียกว่า Service mind 

กระแตยังบอกอีกว่า การได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ตลอดระยะเวลา 4 ปี ถือว่าเป็นสาขาที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง เพราะเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับคณะอาจารย์ประจำสาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ที่คอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาต่างๆ รวมถึงการให้ความรู้และทักษะต่างๆที่เกี่ยวของกับการทำงานบนเรือสำราญได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้นักศึกษาในสาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญสามารถไปทำงานบนเรือสำราญได้จริง ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ทำให้ฝันของกระแตเป็นจริง ดีใจมากที่ได้เรียนสาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทั้งนี้กระแตยังฝากถึงน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อสาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญได้เปิดใจและลองได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ชอบและสิ่งที่รัก ทำในสิ่งที่ฝัน เชื่อว่าจะสามารถทำให้สำเร็จได้ 
 

UploadImage