kiralik bahis sitesi bahis sitesi kirala bahis sistemleri kiralama hair transplant in turkey

ว.การบินและคมนาคม หารือความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ Drone

UploadImage
 

(17 กันยายน 2563) พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟือง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าพบ
พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ในครั้งนี้เป็นการหารือเรื่องแนวทางการศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ Drone เพื่อที่จะบรรจุเพื่มเติมในหลักสูตรของวิทยาลัยการบินและคมนาคม ที่เป็นไปตามนโยบายบัณฑิตพันธ์ใหม่ ที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้

ทั้งนี้ทาง ว.การบินและคมนาคม ยังร่วมเข้าฟังบรรยาย และเยี่ยมชมศึกษาดูงานในส่วนของ Unmanned Aircraft Systems Training Centre อีกด้วย


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage