kiralik bahis sitesi bahis sitesi kirala bahis sistemleri kiralama hair transplant in turkey

เด็กเก่ง! นศ.สาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ SPU คว้ารางวัลที่ปรึกษาการทำงานดีเด่นในสถานประกอบการ ประจำปี 2563

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิราภรณ์  จันทร์อำรุง นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัลที่ปรึกษาการทำงานดีเด่น ในสถานประกอบการ ประจำปี 2563 จาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ที่ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี  จัดโดยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

สมัครเรียนออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คลิก www.spu.ac.th/apply/scholarship64

UploadImage