ชวนฟัง! SPU Tech Talk Season 7 ครั้งที่ 5 “เรียนรู้ คิด ทำ นวัตกรรมระดับโลก ด้วยกระบวนการ Design Thinking”

UploadImage
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไป เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
กับการร่วมฟัง Talk สุดพิเศษ ในโครงการ Tech Talk Season 7 ครั้งที่ 5
ในหัวข้อ
“เรียนรู้ คิด ทำ นวัตกรรมระดับโลก ด้วยกระบวนการ Design Thinking”
โดย
ผศ.ดร.ปราลี มณีรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563  เวลา 13.00 – 14.40 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/informatics

#Dynamic #Passionate #Professional #Dek64 #SPU #ศรีปทุม #TCAS #GATPAT #Onet #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #ITSPU #SBSSPU #TechTalk