ศิษย์มีครู! คณะศิลปศาสตร์ SPU จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

UploadImage
 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยคณะกรรมการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้โซเชียล ดิสแทนซิ่ง (social distancing) เว้นระยะห่างแค่ร่างกาย แต่ใจต้องใกล้กัน โดยมี ผศ.ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563

UploadImage

ในการนี้ผู้แทนนักศึกษานำกล่าวคำไหว้ครู และนำพานขึ้นมอบฝากตัวเป็นศิษย์ ให้แก่คณบดีคณะศิลปศาสตร์และคณาจารย์ จากนั้นคณบดีคณะศิลปศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ทำการผูกข้อมือด้วยสายสิญจน์ตามประเพณีไทย ให้แก่นักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ลูกSPUทุกคน ในการรับตัวเป็นศิษย์ เพื่อความเป็นศิริมงคลและความเจริญรุ่งเรือง

UploadImage

สำหรับการจัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเกิดขึ้นด้วยความเต็มใจ ตั้งใจและจริงใจของรุ่นพี่ ครู อาจารย์ ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงาม ให้เกิดขึ้นในครั้งนี้ และหวังว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านกิจกรรมไหว้ครู จะเป็นผู้ที่มีความกตัญญู รู้คุณ ต่อครูอาจารย์ และผู้ที่มีบุญคุณ ที่ถ่ายทอดความรู้ หรือประสบการณ์ต่างๆ ให้กับตัวนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเติบโต เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไป

UploadImage

 

นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โดยมี อาจารย์มิ่งขวัญ พุคยาภรณ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น 1 โซน C อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุมอีกด้วย

UploadImage

UploadImage
 
UploadImage
 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage