kiralik bahis sitesi bahis sitesi kirala bahis sistemleri kiralama hair transplant in turkey

เปิดเวที! เด็กการจัดการธุรกิจเรือสำราญ SPU สู่การแข่งขันทำอาหาร กับ Potatoes USA

UploadImage
 

11 กันยายน 2563 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร.นครินทร์ ทั่งทอง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ร่วมกับ คุณไกรภพ แพ่งสภา ตัวแทนประเทศไทย Potatoes USA จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันทำอาหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมีอาจารย์กิติกุล ปุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น 1 โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)


UploadImage


สำหรับภายในงาน ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ โดย คุณกตวรรณ เขียวหวาน Food Engineer Thailand Representative of Potatoes USA ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ ทักษะต่างๆในการทำอาหาร รวมทั้งการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีในการทำอาหาร แก่นักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชาการจัดการงานครัวและรายวิชาการดำเนินงานร้านกาแฟและเบเกอรี่ ที่เข้าร่วมโครงการฯ
กว่า 150 คน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆและพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะ ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการได้มีเวทีสำหรับแสดงศักยภาพ

 

นอกจากนี้ยังเป็นการให้ทางสถาบัน Potatoes USA ทำการคัดเลือกทีมทำอาหารที่ดีที่สุดเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ทีม(3คน) เพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันการทำอาหารระดับประเทศในเดือนพฤศจิกายน 2563 
#Dynamic #Passionate #Professional #Dek64 #SPU #ศรีปทุม #TCAS #GATPAT #Onet #วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ #การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ


UploadImage


UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage