คณะบัญชี SPU จัดพิธีไหว้ครู ฝากตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2565