สายบัญชีห้ามพลาด! รวมข้อดีของการปฏิบัติงานในศูนย์การบัญชีมืออาชีพ (S-PAC) SPU

UploadImage
 

UploadImage

หลายๆ คนก็คงจะรู้จักศูนย์การบัญชีมืออาชีพ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม หรือที่เรียกว่า S-PAC แต่จะรู้กันหรือไม่ ว่าข้อดีของการปฏิบัติงานในศูนย์ฯนั้น มีอะไรบ้าง?
 
UploadImage

1.ได้รู้จักกับโปรแกรมทางการบัญชี
ได้เรียนรู้โปรแกรมทางการบัญชีที่องค์กรนำมาใช้ในการทำงาน

UploadImage
 
2.ได้ประสบการณ์ ใช้งานได้จริง
สามารถนำประสบการณ์จากการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงาน ศูนย์ S-PAC ไปปรับใช้ได้จริง

UploadImage
 
3.เพิ่มทักษะ เรียนรู้ระบบงาน
เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ระบบการทำงานภายในองค์กร

UploadImage
 
4.มีความรู้ด้านงานเอกสารบัญชี
มีความรู้เกี่ยวกับเอกสารต่างๆ เช่น การจัดแยกเอกสาร เอกสารซื้อ เอกสารขาย เอกสารรับ เอกสารจ่าย และการเรียงเลขที่ของเอกสาร

UploadImage
 
5.สร้างนิสัยที่ดี รอบคอบมากขึ้น
สร้างเสริมลักษณะนิสัยให้เป็นคนตรงต่อเวลา ฝึกให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ และทำให้มีความรอบคอบ แม่นยำ ระมัดระวังต่อการคีย์ข้อมูลและการพิจารณาเอกสารทางบัญชี

UploadImage
 
6.ได้พัฒนาบุคลิกภาพ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พัฒนาบุคลิกภาพ ช่วยสร้างความมั่นใจในการทำงาน การกล้าแสดงออก และการแสดงความคิดเห็น

 
เห็นไหมล่ะค่ะ ต้องบอกเลยว่าเรียนบัญชีที่ SPU มีแต่กำไรไม่ขาดทุนแน่นอน! เพื่อเตรียมพร้อมให้เป็นนักบัญชีที่เก่งรอบด้าน
ติดตามข่าวสารต่างๆ จากคณะบัญชีได้ที่ www.spu.ac.th/fac/account/