พาไป! ดูเด็กนวัตกรรม SITI SPU ตะลุยดรีมเวิลด์ เรียนรู้แบบบัณฑิตพันธุ์ใหม่

UploadImage
 

UploadImage

คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาเหล่าบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 63 เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดการคำนวณค่าใช้จ่ายผ่านการเล่นเครื่องเล่นชนิดต่างๆที่ต้องอาศัยการวางแผนและการทำงานเป็นทีมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรม Walk Rally ณ สวนสนุกดรีมเวิล์ด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อเร็วๆนี้
 
UploadImage

โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมเพื่อชุมชน หรือแม้กระทั่งกิจกรรมแนวสนุกสนานของตนเอง ซึ่งทักษะการเรียนรู้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับการที่จะประสบความสำเร็จใน โลกแห่งความพลิกผัน "Disruptive World" อีกด้วย

UploadImage

หลังจากเรียนรู้ก็จะสรุปบทเรียนในรูปแบบแนวๆสไตล์เด็กนวัตกรรม
คลิกชมคลิปกิจกรรม
https://www.youtube.com/watch?v=2MzQyyKhacI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR38cxCDYvb0re86X7HYgeZK1HAR5j5LMifMk3tt09_G1xXqhFalUlAYQNg

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SITI)
คลิกเลย l www.spu.ac.th/fac/SITI