รุ่นพี่บัญชี SPU: สู่เส้นทางทำงาน กรมบัญชีกลาง, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมประมง

UploadImage
 

รุ่นพี่บัญชี SPU: สู่เส้นทางทำงาน กรมบัญชีกลาง, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมประมง

#ศิษย์เก่าบัญชีศรีปทุม