เปิดรับสมัคร DEF#5 หลักสูตรด้านดิจิทัลเพื่อการทำธุรกิจยุคหลัง Covid 19

UploadImage
 

เปิดรับสมัครแล้ว!! หลักสูตร DEF#5 หลักสูตรด้านดิจิทัลเพื่อการทำธุรกิจยุคหลัง Covid 19  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เตรียมความพร้อม เข้าเรียนอย่างมั่นใจ ปลอดภัยจาก Covid19
ยินดีต้อนรับนักเรียน DEF#5 ทุกคน!! เพื่อเรียนรู้ ปรับตัว ให้เข้ากับวิถีชิวิตแบบ New Nornal 


เริ่มเรียนวันที่ 20 สิงหาคม – 26 พฤศจิกายน 2563 (เข้าเรียน 15 ครั้ง)
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 20.00 น. (มีกิจกรรมพิเศษอย่างต่อเนื่อง)

ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ณ ออดิทอเรียม 2 อาคาร 11 ชั้น 14
สนใจสมัคร คลิก
www.defbyspu.com หรือกรอกใบสมัครได้ที่ 
http://bit.ly/2RSbxCx

ติดต่อสอบถาม DEF Team
โทร: 063-245-9491 | LINE@: @defbyspu | Facebook : DEFbySPU


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage