อัปเดตข้อมูล! 4 ปีที่ Interior Design SPU เรียนอะไรบ้าง?

UploadImage
 

ออกแบบ!! ไม่ต้องแอบบอก วันนี้จะพาทุกคนไปแอบส่องเพื่ออัปเดตข้อมูลกันว่าการเรียน 4 ปี เน้นๆ ของสาขาออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าเรียนอะไรกันบ้าง?

UploadImage

เรียนรู้พื้นฐานการออกแบบ การสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบภายในอาคารบ้านพักอาศัย ผสมผสานงานฝีมือและกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมความหลากหลาย

UploadImage

ทำการออกแบบภายในอาคารกึ่งสาธารณะที่มีคามซับซ้อนและน่าสนใจมากขึ้น และแยกไปตามระบบ “House” ตามแนวทางที่ตนเองชอบ
- การออกแบบโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
- การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร
- การออกแบบเพื่อสุนทรียภาพ

UploadImage

ออกแบบภายในอาคารสาธารณะ ศึกษาดูงานกับตัวจริงประสบการณ์จริง ทำ Workshop ในไทยและต่างประเทศ ทำงานประกวดแบบ เพื่อพัฒนาแนวคิดในการเปิดสู่โลกกว้างในวงการออกแบบที่ไม่ได้อยู่แค่ในรั้วมหาวิทยาลัย

UploadImage

 
ใช้องค์ความรู้ที่เรียนมาในหลักสูตร เตรียมก้าวสู่การทำงานในสายอาชีพจากการไปสหกิจศึกษากับผู้ประกอบการภายนอกและการทำศิลปนิพนธ์การออกแบบภายในตามความสนใจของตัวนักศึกษา
 
คลิก http://arch.spu.ac.th/