​บัญชี SPU: อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารสำนักงานบัญชีคุณภาพ

UploadImage
 

บัญชี SPU: อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารสำนักงานบัญชีคุณภาพ โดย คุณวัชรินทร์ อังคณาสิริกุล อุปนายกสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ 

#ความร่วมมือระหว่างบัญชี SPU กับสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ