ด่วน! ขอเชิญร่วมฟัง บัญชี SPU Talk Online “เทคโนโลยีสมัยใหม่งานบัญชี"

UploadImage
 

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญร่วมฟัง  บัญชี SPU Talk Online
 
หัวข้อ “เทคโนโลยีสมัยใหม่งานบัญชี"
 
เสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 19.00-20.00 น.
ทาง FB LIVE เพจ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
 
วิทยากร โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคคลและบัญชีการเงิน บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
และ อาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ อาจารย์คณะบัญชี SPU
 
#Dek63 #Tcas #GATPAT #Onet #SPU #SRIPATUM #ศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #คณะบัญชีSPU #ACC SPU CHANNEL #บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%

UploadImage