ด่วน! SPU เปิดรับสมัครนศ.ปริญญาโท เรียนออนไลน์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน

UploadImage
 

#อยู่ไหนก็เรียนได้ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ออนไลน์
เหลือเพียง 7 วันเท่านั้น สำหรับทุนส่วนลด 20,000 บาท

การเรียนรู้ใหม่ ในโลกยุคปกติใหม่ ครูต้องปรับเปลี่ยน ผู้เรียนต้องปรับตัว เราไม่สามารถปฏิเสธการเรียนออนไลน์ได้ แต่เราสามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ได้ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน ช่วยให้ท่านมีมุมมองใหม่ครบถ้วนในการจัดการศึกษา
-นวัตกรรมหลักสูตรใหม่
-พัฒนานวัตกรรมการสอน
-การประเมินผลแนวใหม่
-การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
-ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
เพื่อความก้าวหน้าในงานสอน และการเปลี่ยนสายงานอย่างมีคุณภาพ

สมัครและลงทะเบียน 24 ซม. ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คลิก http://bit.ly/3b9q6tr
สมัครเรียนวันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2563
รับทุนสนับสนุนการศึกษาทันที 20,000 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://lin.ee/d15Wjxm
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
โทร: 02 558 6888 ต่อ 3003-4 หรือ 084-1024148

UploadImage