บัญชี SPU: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA), ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor), ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) ไม่ยากอย่างที่คิดสำหรับนักศึกษาบัญชี SPU

UploadImage
 

บัญชี SPU: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA), ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor), ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) ไม่ยากอย่างที่คิดสำหรับนักศึกษาบัญชี SPU