พาไปดู ตู้ความดันบวก (Positive Pressure) ฮีโร่ที่จะมาช่วยคุณหมอในช่วงวิกฤต COVID-19

UploadImage
 

ในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้ยังมีอีกหลายคนที่กำลังออกไปทำหน้าที่นอกบ้านยอมเหนื่อยและกล้าเสี่ยงเพื่อปกป้องคนอื่น เช่นเดียวกับคุณหมอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคน ที่ต่างก็ทำงานกันอย่างหนักเพื่อพวกเราคนไทยให้พ้นจากวิกฤตในครั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอมอบความห่วงใยและการปกป้องในครั้งนี้ผ่านแนวคิดและลงมือทำตู้ความดันบวก (Positive Pressure) เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันในการตรวจคัดกรองประชาชนให้กับคุณหมอ และศูนย์ตรวจคัดกรองเชื้อ ในพื้นที่ต่างจังหวัด ทั้งในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย รวมถึง ศูนย์คัดกรองชายแดนที่ขาดแคลนเครื่องมือได้ใช้กัน 

UploadImage

จุดเริ่มต้นที่มาที่ไป แรงบันดาลใจของการทำตู้ความดันบวกคืออะไร?
และการผลิตตู้ความดันบวกในครั้งนี้ทางคณะวิศวะได้ร่วมมือกับใครบ้าง…

จากการที่ได้มีโอกาสเป็นผู้แทนสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานของภาครัฐและการติดตามข่าวสารในการให้การสนับสนุนช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงการระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะในส่วนของการตรวจคัดกรองที่ต้องมีการดำเนินงานจำนวนมาก พบว่ายังเข้าไม่ทั่วถึงสำหรับโรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย หรือด่านคัดกรองตามชายแดน ในพื้นที่ต่างจังหวัด จึงได้ติดต่อสอบถามกับน้องสาว ที่เป็นคุณหมอ ประจำอยู่ที่โรงพยาบาล เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ถึงการทำงานของคุณหมอในพื้นที่ ซึ่งอธิบายว่า ยังต้องการการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันในการตรวจคัดกรองประชาชนจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ป้องกันด้วยตัวเองเท่าที่พอทำได้ อีกทั้งชุดป้องกันส่วนบุคคลสำหรับคุณหมอ (PPE) ยังมีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตรวจคัดกรองได้รวดเร็ว ดังนั้นหากสามารถมีอุปกรณ์ที่ไม่ซับซ้อน จัดสร้างและบำรุงรักษาได้ง่าย ช่วยเหลือให้คุณหมอในพื้นที่สามารถดำเนินงานได้อย่างปลอดภัย และสามารถโยกย้ายนำไปใช้ตามจุดต่างๆของจังหวัดได้ เช่น โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย หรือด่านชายแดน ก็จะเป็นประโยชน์มากๆกับในสถานการณ์แบบนี้

ในการพัฒนาต้นแบบตู้ความดันบวกนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายส่วน ทั้งด้านข้อมูลการใช้งานจากคุณหมอ พญ.วรรณพร เอี่ยมวรวุฒิกุล ประจำโรงพยาบาล เจ้าพระยาอภัยภูเบศร วัสดุอุปกรณ์งานระบบจาก คุณกลชาญ ฉายากุล บริษัท ไตรเอ็น โทเอเน็ค จำกัด และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม


UploadImage

ช่วยอธิบายการทำงานของตู้ความดันบวกและประโยชน์ของตู้นี้หน่อยครับ 
จากโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้มีแนวคิดที่จะทำตู้ สำหรับตรวจคัดกรอง (Swab Test) เพื่อให้คุณหมอ หรือบุคลากรทางการแพทย์สามารถอยู่ภายในตู้ ระหว่างการตรวจคัดกรองเชื้อจากประชาชนหรือคนไข้ที่อยู่ภายนอก  โดยภายในตู้จะมีการสร้างแรงดันอากาศภายในให้สูงกว่าภายนอกเล็กน้อยอย่างน้อย 2.5 Pa ซึ่งจะช่วยป้องกันเชื้อโรคที่อาจล่องลอยอยู่ในอากาศภายนอกไม่ให้ไหลเข้าสู่ภายในตู้ได้ 

การที่เราเลือกทำตู้ความดันบวก (Positive Pressure) แทนที่จะเป็นตู้ความดันลบ (Negative Pressure) ดังที่มีการพูดกันมากในสถานะการณ์ Covid-19 เพราะระบบความดันบวกจะมีความเหมาะสมสำหรับงานการตรวจคัดกรอง หรือ Swab Test มากกว่า (ระบบความดันลบ จะเหมาะสำหรับการคัดแยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วไม่ให้ฟุ้งกระจายสู่ภายนอก) นอกจากนั้น ระบบความดันบวกจะมีความซับซ้อนของอุปกรณ์ที่น้อยกว่าระบบความดันลบเป็นอย่างมาก ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานภาคสนาม ที่ช่างหรือบุคลกรในพื้นที่สามารถซ่อมบำรุงรักษา หรือจัดสร้างขึ้นมาเองได้ง่าย 


UploadImage

ความยากของการผลิตตู้ความดันบวก ใช้เวลาในการผลิตนานไหม และการซ่อมบำรุงมีความยุ่งยากหรือเปล่า
ระบบตู้ความดันบวกของเรา ตั้งใจออกแบบตามแนวคิด “Simply Significant” มุ่งเน้นความเรียบง่าย ใช้งานได้จริง โดยมีผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง มีการระบายอากาศที่พอเพียงโดยไม่ต้องมีเครื่องปรับอากาศ ให้สามารถจัดสร้างหรือซ่อมบำรุงได้ง่ายโดยช่างท้องถิ่น รวมถึงสามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่ได้สะดวก ซึ่งการจัดสร้างประกอบจากโครงสร้างอลูมิเนียมและอะคริลิค จะใช้เวลาประมาณ 3 วัน รวมถึงการติดตั้งงานไฟฟ้า และพัดลมสร้างแรงดันในการจ่ายอากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายในตู้

ความยากจะอยู่ที่การออกแบบให้คุณหมอสามารถใช้งานและทำงานได้อย่างสะดวก และรู้สึกสบายโดยไม่มีเครื่องปรับอากาศ โดยการกำหนดอัตราการจ่ายปริมาณลมที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศภายใน (Air Change per Hour) ให้สูงเพียงพอต่อความรู้สึกสบายของคุณหมอ ซึ่งจะสูงกว่าเพียงการสร้างแรงดันสำหรับการป้องกันเชื้อ โดยการการพัฒนาต้นแบบ ได้มีการประสานงานข้อมูลจากคุณหมอฟองน้ำ (พญ.วรรณพร เอี่ยมวรวุฒิกุล) ที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเชิญคุณหมอที่มีหน้าที่ในการตรวจคัดกรองมาทดสอบและให้ข้อคิดเห็นสำหรับการพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้คุณหมอสามารถใช้งานได้จริงและสะดวกสบายที่สุด


UploadImage

ในตอนนี้เป้าหมายในการผลิตตู้ความดันบวก คิดว่าจะทำการผลิตกี่ตู้ครับ
ถ้าในตอนนี้ เรากำลังเร่งผลิตตู้ความดันบวก 11 ตู้ ตามนโยบายของท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อบริจาคให้แก่ รพ. และศูนย์คัดกรองชายแดน ในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยต่อไปอาจจะได้มีการระดมบริจาคทุนทรัพย์สำหรับการจัดสร้าง หรือ เผยแพร่แบบสู่สาธารณะเพื่อให้หน่วยงานทางสาธารณะสุข ในพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถนำไปใช้สร้างได้เอง 


ตู้ความดันบวกจะถูกส่งไปใช้ที่ไหนบ้างครับ 
เป้าหมายในการนำตู้ความดันบวกไปใช้สำหรับ ศูนย์ตรวจคัดกรองเชื้อ ในพื้นที่ต่างจังหวัด ทั้งในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย รวมถึง ศูนย์คัดกรองชายแดนที่ขาดแคลนเครื่องมือ

ในอนาคตทางคณะจะมีโครงการดีๆต่อสังคมแบบนี้อีกไหมครับ
แน่นอนครับ เนื่องด้วยวิชาชีพวิศวกรรม เป็นวิชาชีพที่มีผลกระทบต่อสังคม ชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางวิศวกรรมเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมจึงเป็นหน้าที่หลักที่สำคัญอย่างหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่แล้วครับ 

อยากให้ทางคณบดีฝากอะไรกับสังคมในตอนนี้หน่อยครับ ที่เราต่างก็ต้องการความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในเวลาที่เราทุกคนต่างเผชิญวิกฤตกันอยู่ในตอนนี้
จากสถานะการณ์ระบาด Covid-19 ทำให้เราเห็นน้ำใจของคนไทยที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นจุดเด่นที่ได้รับการชื่นชมจากต่างประเทศ และที่สำคัญทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่อย่างมีความสุขสำหรับตัวท่านเอง และสำหรับคนที่ท่านรัก ดังนั้นในฐานะคณะวิศวกรรมศาสตร์ เราจึงตั้งมั่นทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด เป็นประโยชน์ต่อสังคม ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง หากเราช่วยอะไรสังคมหรือใครได้ เราก็จะทำและช่วยเหลืออย่างเต็มที่แน่นอนครับ


UploadImage