พบทางเลือกใหม่ NEW NORMAL Learning! สนุกเรียน สนุกเล่น กับ IT SPU

UploadImage
 

DEK’63 ห้ามพลาด!
พบกับเทรนด์การเรียนรู้ ของคนรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล
NEW NORMAL Learning!
สนุกเรียน สนุกเล่น ได้แล้ว...วันนี้ ที่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้าน AI , BLOCKCHAIN , Big Data, IOT และ Cloud

"ยืนหนึ่งเรื่อง IT ต้องศรีปทุม" คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็น DEK IT SPU ตัวจริงได้แล้ว..วันนี้!

สมัครและลงทะเบียน 
พร้อมรับทุน SPU CARE สูงสุด 10,000 บาท*
*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด
คลิก  www.spu.ac.th/apply/spucare
มหาวิทยาลัยศรีปทุม : โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121 – 4 หรือ 0614205641-4
www.spu.ac.th

UploadImage

UploadImage