ห้ามพลาด! เสวนาออนไลน์ SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #10 "การปรับตัวของผู้ประกอบการขนส่งไทยในยุค COVID-19"

UploadImage
 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมฟังเสวนา ผ่านระบบออนไลน์

โครงการ SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #10
หัวข้อ "การปรับตัวของผู้ประกอบการ​ขนส่งไทยในยุค​ COVID-19"
โดย วิทยากรพิเศษ  ดร.ชุมพล สายเชื้อ
นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย (TTLA)

วัน​ศุกร์​ 22 พฤษภาคม​ 2563  เวลา 18:00-19:30 น.
สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วม คลิก https://forms.gle/fSNaeY73DtPcRt316

UploadImage