ภูมิใจ! กับศิษย์เก่าคนเก่งจากคณะนิติศาสตร์ SPU สอบได้ผู้ช่วยผู้พิพากษา

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศกร เคยสนิท ดีกรีนักกีฬามหาวิทยาลัย และเกียรตินิยมอันดับ 1 

ศิษย์เก่า ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 และปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา กฎหมายอาญา และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คนเก่งของคณะนิติศาสตร์ ที่สอบได้เป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา ในวันที่ผ่านมา 


UploadImage

อ๊อฟ พงศกร : กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า 
ผมไม่ใช่คนเก่งจากไหน เพียงแค่เราต้องรู้จักรับผิดชอบกับหน้าที่ของตนเอง ถ้าอยากไปได้ไกล คุณต้องเหนื่อยกว่าคนอื่น ขยันกว่าคนอื่น คุณต้องพยายามเพื่อไปให้ถึงความฝันอันยิ่งใหญ่ และสิ่งที่ได้จะคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณได้พยายามทำมัน