การเรียนการสอน Online ของวิศวะ "จะเป็นอย่างไร" ผศ.ดร.ชลธิศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีคำตอบ?

UploadImage
 

"ทุกวิกฤติ มีโอกาสเสมอ" คำๆนี้น่าจะเหมาะกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid-19 ในช่วงนี้ที่สุดแล้ว! ในขณะที่ทุกคนกำลังตั้งคำถามที่ว่า เมื่อไหร่? สถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid-19 จะหยุดแพร่กระจายหรือหายไปสักที่! ซึ่งก็ยังไม่มีใครยืนยันได้ เราจึงเปลี่ยนวิกฤติที่เกิดขึ้นมาเป็นเรียนรู้และปรับตัวเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ดียิ่งกว่่า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยศรีปทุม ได้ขยายความคำว่า "ทุกวิกฤติ มีโอกาสเสมอ" ไว้คือ ในทุกวิกฤติ มีโอกาส และทักษะการปรับตัว โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ การเรียนรู้สิ่งใหม่ (Re-Learn) และการทิ้งสิ่งเก่า (Un-Learn) เป็นสิ่งสำคัญ ในโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะ Disruption เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์จะมีมุมมองและเตรียมพร้อมกับเรียนการสอนผ่าน"ออนไลน์"อย่างไรบ้าง ผศ.ดร.ชลธิศ มีคำตอบ?

UploadImage
ก่อนหน้านี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ Online บ้างไหม ผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง?
ผศ.ดร.ชลธิศ : ขอบอกก่อนเลยว่าการปรับตัวสำหรับเรียนออนไลน์เป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหม่สำหรับเราเลยครับ เพราะมีการนำเทคโนโลยี online มาช่วยในการเรียนการสอนในทุกวิชา มาหลายปีก่อนหน้านี้แล้วครับ โดยจะเป็นการบันทึก VDO การสอนในชั้นเรียนที่นักศึกษาจะสามารถทบทวนได้ ในหลายวิชามี VDO on-demand สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนในชั้นเรียน ในรูปแบบของ Flipped Classroom รวมถึงการมอบหมายงาน ทดสอบและส่งงานผ่าน ระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการใช้สื่อ Social Media และ Applications ต่างๆประกอบ สำหรับการสื่อสาร การจัดการชั้นเรียน เช่น Facebook หรือ LINE Group สำหรับแต่ละรายวิชา และการใช้ Google Drive, Form, Document ฯลฯ ช่วยในการจัดการเอกสารการเรียนการสอน ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก สามารถใช้เครื่องมือ online เหล่านี้ในการเรียนรู้ได้อย่างดี และอาจารย์ทุกท่านมีความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ที่แต่ละท่านได้ออกแบบไว้ได้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอน ในส่วนของการบรรยายสดผ่านระบบ Online 100% แทนการบรรยายในชั้นเรียน ยังไม่ได้มีโอกาสได้ทำในวงกว้าง อย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ จึงต้องมีการปรับตัวบ้าง เฉพาะในส่วนนี้ครับ นอกจากนั้นกระบวนการสอบปลายภาคที่ปกติ เป็นการเข้าสอบในห้องสอบพร้อมๆกัน ต้องปรับเป็นกระบวนการวัดผลที่อาจารย์ผู้สอนสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะวิชาของตนเองมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่ในรูปแบบเดิมที่เหมือนกันทั้งมหาวิทยาลัย จึงถือได้ว่า "วิกฤติ COVID-19 ครั้งนี้ เป็นโอกาสในการสร้างสรรค์พัฒนา การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"


UploadImageสิ่งที่ต้องปรับตัว”รับมือกับการแพร่ระบาดของ Covid-19 นักศึกษาจำเป็นต้องเรียน Online ใช้เวลาในการปรับตัวนานไหม มีวิธีการอย่างไรบ้าง?
ผศ.ดร.ชลธิศ : การเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆส่วน ดังที่กล่างไปข้างต้น โดยการบรรยายในชั้นเรียนและการวัดผลปลายภาคเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นในขณะที่ส่วนประกอบอื่นๆของการเรียนการสอนได้มีการใช้กระบวนการทาง Online มาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว การปรับตัวของอาจารย์ในการบรรยายสดและการวัดผลจะใช้เวลาไม่นานครับ แต่การเตรียมการผลิตสื่อการสอนและเครื่องมือ วิธีการ ในการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทาง Online นั้นมีงานที่มากขึ้นกว่าเดิมมากและอาจารย์ต้องใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างมากอย่างน้อยในช่วงเริ่มต้นนี้ เพื่อให้ยังคงเนื้อหา และที่สำคัญ “อรรถรสในการเรียนรู้” ในชั้นเรียน Online ให้ไม่ด้อยหรือดีขึ้นกว่าการบรรยายในชั้นเรียนปกติโดยอาจารย์ส่วนใหญ่จะใช้การบรรยายผ่าน ZOOM Application รวมถึงการใช้ LINE VDO หรือ Facebook Live สำหรับนักศึกษาใช้เวลาปรับตัวไม่นานครับ1-2 สัปดาห์ นักศึกษาก็เริ่มคุ้นชินแล้วครับอาจเป็นเพราะนักศึกษาสมัยนี้มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีมากกว่านักศึกษาสมัยก่อนมากครับเลยทำให้ใช้เวลาปรับตัวไม่นานอย่างไรก็ตามกระบวนการเรียนการสอนทั้งแบบเดิมและแบบ online ต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องตามยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเพื่อให้ได้ประสิทธิผลที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปกติอยู่แล้ว การปรับตัวจึงไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดครับ  

UploadImage
อาจารย์เจออุปสรรคในการเรียนการสอน Online บ้างไหม และมีวิธีแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร?
ผศ.ดร.ชลธิศ : ข้อดีของการเรียนผ่าน online พบว่านักศึกษาทุกคนสามารถใกล้ชิดกับเนื้อหาและอาจารย์ผู้สอนได้เท่าเทียมกันทุกๆคนซึ่งต่างจากการเรียนในห้องเรียนที่ผู้เรียนกลางและหลังห้อง มักจะเสียเปรียบในการรับรู้เนื้อหาที่ต่างจากการนั่งหน้าห้องไม่มากก็น้อยรวมถึงเมื่อนักศึกษาอยู่ในบ้านทำให้มีความกล้าในการมีส่วนร่วมและสอบถามอาจารย์ได้ดีขึ้น ส่วนอุปสรรคของการเรียนผ่าน online อาจจะทำให้ขาดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปในระดับหนึ่งไม่เหมือนการนั่งเรียนในชั้นเรียนซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจริงเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่สามารถสร้างอารมณ์ร่วมในการสร้างแรงบันดาลใจการกระตุ้นการเรียนรู้ได้ดีกว่าผ่านจอคอมพิวเตอร์ ดังนั้นผู้สอนจึงจำเป็นต้องสร้างกิจกรรมเพิ่มเติม และออกแบบจังหวะการเรียนรู้ให้เหมาะสม เช่น การทดสอบก่อนและหลัง การผลิต VDO on-demand สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง การหยุดพัก ทักทาย การเสริมเทคนิคการอภิปรายตลอดจนการใช้ application ต่างๆเข้าช่วยเพื่อให้นักศึกษาสามารถติดตามการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องที่ไม่จำกัดเฉพาะชั่วโมงระหว่างการบรรยายเท่านั้นอุปสรรคที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการเรียนวิชาปฏิบัติการทางวิศวกรรมที่ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติซึ่งเป็นไปได้ยากที่จะสามารถทดแทนด้วยการเรียนทาง online ได้ทั้งหมดดังนั้นคณะฯจึงได้เตรียมการสอนชดเชยในส่วนนี้ไว้สำหรับนักศึกษาเมื่อสถานะการณ์กลับเป็นปกติในเทอมถัดไป
 
ช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างการสอนในห้องเรียนปกติ & การสอน Online หน่อยครับ
ผศ.ดร.ชลธิศ : ความแตกต่างที่ชัดเจน คือการมีปฏิสัมพันธ์แบบตัวเป็นๆระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ดังที่กล่าวข้างต้นในส่วนเนื้อหาการเรียนรู้ วิธีการทาง Online จะมีเครื่องมือช่วยได้ดีกว่าการบรรยายในชั้นเรียน แต่การสร้างอรรถรส แรงบันดาลใจ และการกระตุ้นการเรียนรู้ทาง online จะทำได้ยากกว่าโดยจำเป็นต้องมีเทคนิค กิจกรรม เครื่องมืออื่นๆเสริมเข้ามา
 
เป้าหมายของคณะหลังจากวิกฤตโควิด - 19 จบลง? ทางคณะคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไป
ผศ.ดร.ชลธิศ : จะต้องมีการบูรณาการข้อดีของการใช้เทคโนโลยี online และ ข้อดีการการสอนเรียนรู้ในชั้นเรียน ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ไว้ด้วยกัน โดยออกแบบให้ การใช้เทคโนโลยี และการเรียนรู้ผ่าน online เป็นสิ่งที่เสริมกระบวนการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น โดยผู้สอนจะเป็นเหมือน Coach ส่งเสริมกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ จัดหาทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ในการเรียนรู้ด้วยตนเองที่สามารถเข้าถึงได้ทาง online ไม่จำกัดสถานที่และเวลาโดยในช่วงปีที่ผ่านมาทางคณะฯได้เริ่มมีการดำเนินการบูรณาการในแนวทางนี้ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รอบเรียนนอกเวลาราชการ สำหรับคนทำงานเต็มเวลา ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดี
 
เสียงตอบรับจากนักศึกษาเป็นอย่างไรบ้าง?  
ผศ.ดร.ชลธิศ : นักศึกษาส่วนใหญ่มีการตอบรับที่ดีและปรับตัวได้ครับ โดยอาจมีบางส่วนที่บ่นๆบ้างเป็นธรรมดาเนื่องจากรูปแบบการเรียนเปลี่ยนไปจากรูปแบบที่คุ้นเคยไปมาก ซึ่งคณะฯและผู้สอนทุกๆท่านเข้าใจได้ และก็หาทางปรับแก้ปัญหาสำหรับนักศึกษาแต่ละคนได้ครับ

UploadImage