Class เรียนออนไลน์ ทำให้ความห่างไกลกัน กลายเป็นใกล้กัน

UploadImage
 

แน่นอนว่า การเรียนการสอน “ออนไลน์” ทำให้ตัวเรา เกิดความสะดวกมากมาย สามารถเลือกเรียนได้ตามเวลาที่เราสะดวก อยู่ที่ไหนบนโลกก็สามารถเรียนได้ แม้จะอยู่คนละประเทศก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ “พลอย” ธนภรณ์ กริยาผล หัวหน้าสาขาวิชา International Hospitality Management วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวไว้ว่า…สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่เรื่องความห่างไกล แต่เป็นการรักษาระเบียบวินัยของตัวนักศึกษาเองต่างหาก ที่ยากมาก เพราะเขาเรียนที่บ้าน เขาอาจจะไม่ยอมตื่นมาเรียน อาจจะแค่ออนไลน์ทิ้งไว้เฉยๆก็ได้ เรื่องราวต่างๆและคำถามเหล่านี้ อาจารย์ “พลอย”จะมาแชร์ประสบการณ์ บอกเล่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นใน Class เรียนออนไลน์ ให้พวกเราได้ฟังกัน ไปดูกันเลย

UploadImage

อาจารย์พลอย : เริ่มแรกที่รู้ว่าต้องสอนผ่านระบบออนไลน์ ก็ไม่ได้ตกใจหรือว่ากังวล อาจเพราะเคยมีประสบการณ์ในการเรียนการสอนออนไลน์มาบ้าง แค่รู้สึกว่างานนี้ต้องเหนื่อยมากขึ้น เพราะต้องใช้พลังมากขึ้นกว่าเดิม สิ่งที่กังวลเรื่องเดียวคือ นักศึกษาจะรักษาวินัยของตัวเองได้หรือไม่ เพราะเขาเรียนที่บ้าน เขาอาจไม่ยอมตื่นนอนมาเรียน หรือแค่ออนไลน์ทิ้งไว้เฉยๆ ซึ่งตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ยากกว่าเรื่องอื่นๆเลย อีกอย่างตัวเราก็ต้องหาวิธีเพื่อที่จะให้นักศึกษามาเรียน ในแบบที่ “เต็มใจเรียนกับเรา” เพราะเราเชื่อว่าอะไรที่เราทำด้วยความเต็มใจมันมักจะทำได้ดีเสมอ

อาจารย์พลอย : เริ่มสอนจริงวันแรก ทุกอย่างดีกว่าที่คาดคิดไว้มาก มหาวิทยาลัยสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ทุกอย่าง หากเวลามีปัญหาก็จะมีหลายหน่วยงานคอยสนับสนุนเวลาที่อาจารย์หรือนักศึกษาเกิดเจอปัญหาในระหว่างการเรียนการสอน ส่วนตัวนักศึกษาเองก็ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมเป็นอย่างดีมากๆ ตรงนี้แหละที่ตัวเราเองก็ surprise มาก ส่วนหนึ่งก็น่าจะเกิดจากความคิดถึงกัน ไม่ได้เจอกันนานมากๆตั้งแต่มหาวิทยาลัยหยุดเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ก็ได้เจอกันผ่านหน้าจอของ Zoom อาจจะเป็นเหตุผลนี้มั้งที่ทำให้นักศึกษาเข้าเรียนกันทุกคน “เพราะความคิดถึงกัน”


UploadImage

อาจารย์พลอย : ด้วยความที่วิชาที่สอนเป็นวิชาปี 3-4 อย่างรายวิชา IHM497 MICE Management ที่เน้นการวิเคราะห์และอภิปรายในชั้นเรียน นักศึกษาจึงตื่นตัวในการตอบคำถามและเสนอความคิดเห็นตลอดเวลา มีบ้างในบางครั้งที่จะตรวจสอบว่านักศึกษายังให้ความสนใจอยู่กับบทเรียน โดยให้แต่ละคนพูดหรือพิมพ์โค้ดลับของวันนั้นๆในกล่องข้อความของ Zoom หากใครไม่อยู่ ก็จะสามารถทราบได้ทันที นักศึกษาจึงไม่กล้าหายไป อีกทั้ง มีการแบ่ง section เป็นช่วงละประมาณ 20 – 30 นาที เพื่อให้นักศึกษาได้พักผ่อนอิริยาบถ ระหว่างการพักจะมีโจทย์หรือคำถามให้แต่ละคนไปคิดวิเคราะห์ เมื่อเรียนต่อก็จะสามารถอภิปรายบทเรียนกันได้เลย สำหรับการส่งงานนักศึกษาสามารถส่งงานในระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัยได้ ทั้งการทำ Quiz ในระบบและการส่งงานเป็นไฟล์งาน โดยสามารถประเมินผลการเรียนรู้ผ่านแบบฝึกหัดและข้อสอบต่างๆในระบบ e-Learning การให้โจทย์ปัญหาไปคิดวิเคราะห์และนำเสนอในชั้นเรียนออนไลน์ผ่าน Zoom หรือวีดิโอนำเสนอแชร์ระหว่างการเรียนการสอน

UploadImage

การเรียนการสอนออนไลน์ไม่ได้ต่างจากการเรียนในห้องเรียน ความรู้สึกดีๆ ความรัก ความห่วงใย ความสนุก เท่ากับตอนที่เรียนในห้องเรียนปกติ ทุกคนยังสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกัน โต้เถียง อภิปราย และหัวเราะไปด้วยกันได้เหมือนเดิม
 
อาจารย์ธนภรณ์ กริยาผล
หัวหน้าสาขาวิชา International Hospitality Management 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม