“ศรีปทุม” พร้อมมาก! พัฒนาศักยภาพอาจารย์ จัดโครงการอบรม รูปแบบ Online “การวัดและประเมินผลในการเรียนการสอนออนไลน์”

UploadImage
 

UploadImage

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน(TLC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดโครงการอบรมออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting เรื่อง “การวัดและประเมินผลในการเรียนการสอนออนไลน์” โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสภาวการณ์ปัจจุบัน เมื่อเร็วๆนี้ #SPU ยืนหนึ่ง เรื่องเรียน Online

UploadImage

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม : สมัครและลงทะเบียนในเว็บก็ได้ง่ายๆ ไม่ต้องออกจากบ้าน!  
คลิก : www.spu.ac.th/apply/quota63
#SPUยืนหนึ่งเรื่องเรียนOnline #Dek63 #SPU #ศรีปทุม  #Sripatum #GATPAT #Onet#SPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #TLCSPU

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage