คณะบัญชี ม.ศรีปทุม! ชวนมาทำความรู้จัก 8 กลุ่มอุตสาหกรรมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

UploadImage
 

UploadImage

สำหรับวันนี้ อาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลั่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีเกล็ดความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมานำเสนอให้ทุกท่าน ลองมาทำความรู้จักกับ 8 กลุ่มอุตสาหกรรม บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ามีอะไรกันบ้าง...

UploadImage

ทำความรู้จัก 8 กลุ่มอุตสาหกรรม บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry)
ธุรกิจเกี่ยวกับการเพาะปลูก ทำป่าไม้ ทำปศุสัตว์ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และ ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

UploadImage

2. กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)
ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคต่างๆ ทั้งที่เป็นสินค้าจำเป็นและสินค้าฟุ่มเฟือย

UploadImage

3. กลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials)
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผู้ให้บริการทางการเงินประเภทต่างๆ

UploadImage

4. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials)
ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบทั่วไปที่สามารถนำไปใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม  สินค้าขั้นต้นหรือสินค้าขั้นกลาง เครื่องมือและเครื่องจักรต่าง ๆ ที่นำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์

UploadImage

5. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction)
กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ผู้พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงบริการก่อสร้างและงานวิศวกรรม

UploadImage

6. กลุ่มทรัพยากร (Resources)
ธุรกิจเกี่ยวกับการแสวงหา หรือจัดการทรัพยากรต่างๆ เช่น การผลิตและจัดสรรเชื้อเพลิงพลังงาน และการทำเหมืองแร่ เป็นต้น

UploadImage

7. กลุ่มบริการ (Services)
ธุรกิจในสาขาบริการต่างๆ ยกเว้นบริการทางการเงินและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศหรือเทคโนโลยี หรือเป็นบริการที่ถูกจัดไว้ในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจอื่นแล้ว

UploadImage

8. กลุ่มเทคโนโลยี (Technology)
ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นสินค้าขั้นต้น ขั้นกลางหรือขั้นสุดท้าย และรวมถึงผู้ให้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

UploadImage

https://www.spu.ac.th/fac/account/
สมัครเรียน | ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ | www.spu.ac.th/apply/Dek63

UploadImage