ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งของสาธารณะ

UploadImage
 

UploadImage
อ้างอิงจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
ด้วยความห่วงใยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม