ชวนมาอ่าน! วารสาร SPU NEWS @ JAN-FEB 2020

UploadImage
 

UploadImage

ชวนมาอ่าน! วารสาร SPU NEWS @ JAN-FEB 2020
ฉบับ #เต็กสุดขอบ

HIGHLIGHTS
** SOA BUZZ เด็กสถาปัตย์เลือดใหม่ ทำได้มากกว่าการออกแบบ
** รู้ก่อน เลือกอนาคตได้ก่อนใคร!  สาขาวิชาการสื่อสารสถาปัตยกรรม ก้าวใหม่แห่งวงการสถาปัตย์
** และคอลัมน์อื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายภายในเล๋ม

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
UploadImage
UploadImage

UploadImage
UploadImage
UploadImage

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage