นิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม จับมือ สคบ.ลงนาม MOU เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ “กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค”

UploadImage
 

UploadImage

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมี ดร.รัชนีพร   พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ พล.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และมี ผศ.เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย นายจิติภัทร์ บุญสม ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามฯในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ทางกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และเพิ่มพูนศักยภาพให้กับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาSPU  ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา


UploadImage

นอกจากนี้ภายในงาน คณะนิติศาสตร์ SPU ยังได้จัดให้มีการสัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล เรื่อง “ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด เพื่อการบริโภคอย่างปลอดภัย” (ครั้งที่2) โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย และคุณมนต์ชัย เดโชจรัสศรี กรรมการผู้อำนวยการ ยูนิลิเวอร์ เน็ทเวิร์ค ประเทศไทย และผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภค และการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดแก่ นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไปได้รับฟัง

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage