คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม เข้าแนะแนวหลักสูตรที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2

UploadImage
 

คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม เข้าแนะแนวหลักสูตรที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 โดยได้รับการตอบรับและมีผู้แสดงความจำนงเข้าศึกษาต่อทันที

UploadImage

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต และนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจากหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ และบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (หลักสูตร กอป.) จำนวน 400 คน ทั้งนี้ผลการประชาสัมพันธ์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังบางรายแจ้งความจำนงในการเข้าศึกษาต่อทันที

UploadImage

UploadImage

UploadImage