บัญชี SPU : นักบัญชียุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 กับอนาคตของนักบัญชีไทย @วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จ.สงขลา

UploadImage
 

บัญชี SPU : นักบัญชียุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 กับอนาคตของนักบัญชีไทย บรรยายโดยอาจารย์ภูดิท ไชยผล ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จ.สงขลา