บัญชี SPU : นักบัญชียุคดิจิทัลกับอนาคตของนักบัญชีไทย @วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จ. ชุมพร

UploadImage
 

บัญชี SPU : นักบัญชียุคดิจิทัลกับอนาคตของนักบัญชีไทย

บรรยายโดยอาจารย์ภูดิท ไชยผล อาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลั่น และอาจารย์กิตติยา จิตต์อาจหาญ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จ. ชุมพร