บัญชี SPU : Congratulations มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะบัญชี ในพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

UploadImage
 

บัญชี SPU : Congratulations มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะบัญชี ในพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากรั้วศรีปทุม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563