มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก”63 แล้ววันนี้!

UploadImage
 

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563… แล้ววันนี้!

*** พร้อมรับทุนสนับสนุนการศึกษา
• สมัครเรียนวันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2563
ปริญญาเอก รับทุนการศึกษา 40,000 บาท
ปริญญาโท รับทุนการศึกษา 20,000 บาท
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สมัครเรียนออนไลน์
คลิก http://staffscms.spu.ac.th/ent_mas_index.cfm
*เปิดผ่าน Firefox หรือ Internet Explorer (ไม่สามารถเปิดผ่าน Chrome)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) อาคาร 11 ชั้น 11
โทร: 02 558 6888 ต่อ 3003-4
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.