“อ.เปรมจิต เสาวคนธ์” รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม คว้าศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการศึกษา ร.ร.สตรีศรีน่าน

UploadImage
 

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสเข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการศึกษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปี 2562 จาก นางฉวีวรรณ ชลยุทธ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีศรีน่าน  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นในการสร้างชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยตนเองและสร้างคุโณปการต่อสถาบันการศึกษาและนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนสตรีศรีน่านให้เป็นที่รู้จักในสังคมพร้อมสร้างผลงานและประสบความสำเร็จในระดับชุมชน สังคม ประเทศชาติ และระดับนานาชาติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนในปัจจุบัน ในงาน SRINAN EXPO 2019 "เรารักศรีน่าน บ้านแห่งความสุข" ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารหอประชุมใหญ่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เมื่อเร็วๆนี้ จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมกับ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage