ม.ศรีปทุม ต้อนรับ มจธ.นำคณะ นศ.จากเกาหลี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

UploadImage
 

UploadImage

ม.พระจอมเกล้าธนบุรี นำทีมนักศึกษาเกาหลี จาก SAHMYOOK UNIVERSITY เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน ม.ศรีปทุม

UploadImage

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยอาจารย์ธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ อาจารย์ไมเคิลปริพล ตั้งตรงจิตร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(สจธ.)พร้อมด้วยคณะนักศึกษาเกาหลี ในโครงการ Urban Regeneration Workshop and Study trip in Bangkok จากมหาวิทยาลัย SAHMYOOK UNIVERSITY จำนวน 14 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ศึกษาด้านการบริหารการจัด การเรียนการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย และคณะนิเทศศาสตร์
โดยมี ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยบูรณาการภาพพื้นที่และสังคม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ OIR Team SPU ร่วมถ่ายทอดความรู้พร้อมการบรรยายสรุปในเรื่องความสำคัญของการบริหารจัดการการศึกษา พร้อมรูปแบบการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอนของคณะในปัจจุบันและปัญหาต่างๆ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขในการดำเนินงาน อีกทั้งให้ข้อมูลเพื่อเป็นการสร้างความรู้และพัฒนาการศึกษาของ สจธ.ต่อไป ณ ห้องประชุมภายใน มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage