ม.ศรีปทุม เชิญชวน นศ. ป.ตรี ทุกชั้นปี ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ชุดปฏิบัติงาน 2563

UploadImage
 

ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
เสริมสร้าง “พลเมืองดีศรีปทุม” ในวิถีประชาธิปไตย
เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ลงคะแนนนเสียงใช้สิทธิเลือกตั้ง
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ชุดปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563 “SMART VOTE”
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 10