ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ”63

UploadImage
 

UploadImage

ดร.จุฬาพัฒน์ กีรติภูมิธรรม นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 2563

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จุฬาพัฒน์ กีรติภูมิธรรม นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสเข้ารับรางวัล วิทยานิพนธ์ ระดับดี  สาขานิติศาสตร์ จากผลงาน ชื่อเรื่อง “กรอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของธรรมชาติหรือสิทธิของแม่ธรณี”(Framework Law for the Protection of the Rights of Nature or the Rights of Mother Earth) รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 จาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง(อว.) เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2563 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประะชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้  จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage