ม.ศรีปทุม ห่วงใยสุขภาพนักศึกษา แจกหน้ากากอนามัย

UploadImage
 

ด้วยความห่วงใย ในสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม และให้นักศึกษาได้ตระหนักดูแลตนเอง
ในสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา และภาวะฝุ่น PM 2.5 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สถานีตำรวจนครบาลบางเขน
จัดกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 10:00 น
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ทั้งนี้ นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุมทุกคน สามารถติดต่อขอรับหน้ากากอนามัย
ได้ตั้งแต่วันนี้ ณ ห้องพยาบาล ชั้น 1 ติดกับโรงอาหาร ฝั่งอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.