ม.ศรีปทุม เปิดประเมินการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 2 ปีการศึกษา 2562

UploadImage
 

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก
ประเมินการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
ตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤษภาคม 2563

เข้าระบบ SCMS ที่ http://scms.spu.ac.th
 
หากพบปัญหาติดต่อได้ที่ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
โทร. 02 579 1111 ต่อ 1182
E-mail: tlc@spu.ac.th
Facebook FanPage: TLC SPU
Line: @ghc5032o