นศ.ม.ศรีปทุม จิตอาสา ร่วมกิจกรรมส่งมอบความสุข วันเด็กแห่งชาติ 2563

UploadImage
 

UploadImage

สโมสรนักศึกษา ม.ศรีปทุม พร้อมด้วยผู้แทนนักศึกษาจากคณะต่างๆ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ส่งมอบความสุข ของขวัญและไอศกรีม แก่น้องๆโรงเรียนบางบัว วันเด็กแห่งชาติ 2563

UploadImage

ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์วิกานดา เจียมสุข ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ พร้อมด้วยนักศึกษา SPU นำกระเช้าของขวัญ สิ่งของต่างๆ และไอศครีม ส่งมอบให้กับ อาจารย์สุภาวดี อึ้งพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) เพื่อมอบให้กับน้องๆนักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 นอกจากนี้ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังได้ร่วมทำกรรมสันทนาการต่างๆด้วยความสนุกสนานร่วมกับน้องๆนักเรียน บริเวณเวทีกิจกรรม โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage