ม.ศรีปทุม เดินหน้าจิตอาสา ทำความดีตามรอยเท้าพ่อ ส่งมอบความสุข เด็กๆชุมชนริมคลองบางบัว เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ”63

UploadImage
 

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคณะและวิทยาลัย รวมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่จิตอาสา ทำความดีตามรอยเท้าพ่อ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ผ่านกิจกรรมส่งมอบความสุขแก่เด็กๆชุมชนริมคลองบางบัว เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2563

UploadImage

SRIPATUM USR ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยการนำของนายพีรณัฐ พุกลิ่น นายกสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมเพื่อนๆนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงพื้นที่ชุมชนริมคลองบางบัว จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ส่งมอบความสุข ด้วยการนำจักรยานและไอศกรีมกะทิมหาชัย พร้อมด้วยกิจกรรมสันทนาการสร้างรอยยิ้มและความสุข ส่งมอบให้แก่ เด็กๆน้องๆเยาวชน ณ ชุมชนริมคลองบางบัว แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2563 ทั้งนี้เพื่อให้เด็กๆสะดวกในการเดินทางไปโรงเรียนและสถานที่ต่างๆ รวมถึงได้เล็งเห็นถึงการศึกษาของเด็กๆเป็นสำคัญ ”เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”  

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage