บอร์ดเกมกับการเรียนรู้ ปี 2020

UploadImage
 

UploadImage

12 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยาการในการเสวนาเรื่อง “บอร์ดเกมกับการเรียนรู้ ปี 2020” ภายงาน HUB-B FAIR 2019 #2nd episode ณ ซีคอน สแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 1 North Terrace (โซนโรบินสัน)
 
 
UploadImage
 
ทั้งนี้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ร่วมออกบูธแนะนำหลักสูตร พร้อมทั้งสาธิตการเล่นบอร์ดเกมภายในงานดังกล่าวด้วย
UploadImage