UPSKIL & RESKILL ไปกับหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ IT SPU เรียนรู้เทคโนโลยี “Cyber Security”

UploadImage
 

UploadImage

IT SPU นำผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าศึกษาดูงานด้าน Cyber Security @Thai Cert
 
UploadImage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.ธนา​ สุขวารี​ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ​ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณาจารย์และผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ใหม่​ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมในการผลิตบุคลากรและกระบวนการทำงานในด้าน Cyber Security" ณ​ ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย​ : ไทยเซิร์ต (Thailand Computer​ Emergency Response Team : Thai Cert)​  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯได้เห็นถึงกระบวนการทำงานในด้าน Cyber Security ของ ไทยเซิร์ต ณ อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 21 กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage