ขอแสดงความยินดีกับโมเอิร์นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์ DTV

UploadImage
 

ขอแสดงความยินดีกับโมเอิร์น ณัฐธิดา เลิศพันธุ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2
สาขาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์ DTV เข้าร่วมการประกวด Mosa2019
เป็นเวทีค้นหา Brand Ambasador น้ำมันเครื่อง MOBIL
ร่วมกับ บริษัท ผาทองกรุ๊ป PTG ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
และเงินรางวัล ได้ถ่ายแบบปฏิทิน และโฆษณาให้กับผลิตภัณฑ์
ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ