ปล่อยของ! เด็กการแสดง ม.ศรีปทุม โชว์แสดงละคร งานฉลอง 100ปี ศาลจังหวัดปทุมธานี

UploadImage
 

UploadImage
 

เด็กศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ SPU โชว์ศักยภาพในการแสดงละคร “สัตยารักษาปทุมธานี” ในงานฉลอง 100 ปี ศาลจังหวัดปทุมธานี

UploadImage

นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับโอกาสโชว์ฝีมือการแสดงที่ได้ร่ำเรียนมา ในการแสดงละคร แสง สี เสียง เรื่อง “สัตยารักษาปทุมธานี” ในงานฉลองครบรอบ 100 ปี ศาลจังหวัดปทุมธานี ซึ่งถือเป็นเวทีที่จะทำให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆ โอกาสนี้ ต้องขอขอบพระคุณ ครูหนืด นิมิตร พิพิธกุล ศิลปินศิลปาธร และ ผู้กำกับการแสดง รวมถึง บริษัทมีเดียแอสยัง ที่ได้ให้ความเมตตากรุณาแก่น้องๆนักศึกษาให้ได้มีเวทีสำหรับเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง  
“สาขาศิลปะการแสดง” SPU เราเน้นสร้างตัวจริงในวงการการแสดงที่สามารถทำงานได้แบบ 360 องศา ไม่ว่าจะเป็นงานเบื้องหน้าหรืองานเบื้องหลัง
 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage