เด็กสาขาการแสดง แสดงละคร 100 ปี ศาลปทุมธานี

UploadImage
 

เด็กสาขาการแสดง แสดงละคร 100 ปี ศาลปทุมธานี....

วันนี้ นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้โอกาสแสดงละคร แสง สี เสียง

เรื่อง สัตยารักษาปทุมธานี ในงานฉลองครบ 100 ปี ศาลจังหวัดปทุมธานี

นักศึกษาได้ประสบการณ์จริงจากการทำงานจริง