ร่วมยินดี! 2 ผู้บริหารเก่ง SPU ผู้แทนประเทศไทย นำเสนอ Country Report ในงาน ASIHL 2019 ประเทศศรีลังกา

UploadImage
 

UploadImage

2 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับคัดเลือกจาก ASAIHL Thailand เข้าร่วมนำเสนอ Country Report ในงาน ASAIHL International Conference 2019 ประเทศศรีลังกา
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และ ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกจาก ASAIHL Thailand ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้านำเสนอ Country Report ของประเทศไทย ในงาน ASAIHL International Conference 2019 ณ University of Kelaniya ประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2562 จัดโดย สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning: ASAIHL)

สำหรับผู้แทนประเทศไทย ทั้งสองท่าน จะร่วมนำเสนอบทความ เรื่อง THAI MOOC: NATIONAL DIGITAL LEARNING PLATFORM (NDLP) AS A -DISRUPTIVE PROCESS REVITALIZING HIGHER EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก ASAIHL Thailand ในงาน 43rd ASAIHL Thailand Conference ให้เป็นผลงาน Country Report จากประเทศไทย ในการเข้าร่วมนำเสนอในเวที ASAIHL International Conference 2019 ครั้งนี้

UploadImage