ว.โลจิสติกส์ฯ ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

UploadImage
 

UploadImage


ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2562 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

4 ธันวาคม 2562 ณ Exhibition Hall โซน A อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม