บัญชี SPU : คณาจารย์และนักศึกษาคณะบัญชี ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2562

UploadImage
 

บัญชี SPU : คณาจารย์และนักศึกษาคณะบัญชี ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2562 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ อาคาร 11 โซน A