ร่วมยินดี! 3 หนุ่มสาว ดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม สุดเจ๋ง! ผ่านคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย บินทัศนศึกษา ญี่ปุ่น

UploadImage
 

UploadImage


3 หนุ่มสาว คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม ผ่านการคัดเลือกจากโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 บินทัศนศึกษา เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรภัทร ดีหมัด, นางสาวกุลชา ลิ่มศิลา นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาดิจิทัลอาร์ตส์ และนายปวิชญา สุขเมืองกรุง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสได้รับการคัดเลือก เป็น 3 ใน 5 ตัวแทนประเทศไทย จากโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 เพื่อบินไปทัศนศึกษาที่เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

UploadImage

สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่างๆและสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างเยาวชน และเพื่อส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวต่างประเทศโดยเยาชนที่เข้าร่วมโครงการเปรียบเสมือนยุวทูตให้แก่กรุงเทพมหานคร และส่งเสริมความสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองต่างๆให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและเป็นการเปิดวิสัยทัศน์แห่งการเรียนรู้

UploadImage