อย่าพลาด! ฟัง IDEA WOW 2019 @Tech Talk Season 5

UploadImage
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญฟังการนำเสนอ Business Idea ของนักศึกษา
จากโครงการ Tech Talk Season 5
งาน “IDEA WOW 2019”
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 - 14.40 น.
ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม ชั้น 1 โซน A  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/informatics
#ITSPU  #SBSSPU  #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง